Alzheimer Nederland Veel mensen maken zich weleens zorgen over hun geheugen. Van alle mensen tussen de 24-85 jaar vindt maar liefst 40% zichzelf vergeetachtig. Alzheimer of een andere vorm van dementie komt gelukkig veel minder vaak voor. Dementie is veel meer dan alleen vergeetachtigheid. Op deze website treft u twee testen aan: één voor mensen die zich zorgen maken over hun eigen geheugen en één voor mensen die zich zorgen maken over het geheugen van een naaste.

Beide vragenlijsten zijn nadrukkelijk niet bedoeld om de diagnose dementie te stellen of uit te sluiten. Daarom krijgt u aan het einde van de tests ook geen uitslag of diagnose. Wel krijgt u een indicatie van de eventuele achteruitgang van het geheugen. Zodat u kunt besluiten of de resultaten reden zijn om naar de huisarts te gaan voor nader onderzoek.

Klik hieronder op een knop om de test te beginnen.


Maakt u zich zorgen?
Ja, over een ander Ja, over mezelf